KONTRAKT BETINGELSER

Kontrakt betingelser ved aftale om kunstnerisk optræden

Retsforholdet mellem køber/arrangør og XLENT bedømmes efter gældende dansk ret med nedenstående ændringer:

Juridisk retningslinie

XLENT følger DMF.dk ( Dansk Musiker Forbund) generelle betingelser ved indgåelse af aftale mellem arrangør og udøvende kunstner. Se DMF standard kontrakt her:

https://www.dmf.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Standardkontrakt/DMF_Standardkontrakt_2019.pdf

Prisfastsættelse

 • Honorering / løn forhandles med udgangspunkt i DMF’s minimumstariffer (www.dmf.dk)
 • Betaling som kvittering for modtagelse ved kontant betaling anvendes f.eks dags dato kvittering.
 • Honorering / Faktura vil være udspecificeret på faktura og fremsendt til kunden inden arrangementets afvikling.
 • Ved digital underskrift på ordrebekræftigelse eller tilbud vil prisen være den på tilbud / ordre gældende pris.

Rettigheder

 • Ved offentlig adgang til arrangementet skal arrangøren betale vederlag til Koda.
 • Optagelser af optræden: Der må ikke optages lyd og/eller billede af optrædende uden forudgående skriftlig aftale.
 • XLENT må bruge optagelser af lyd og billede i forbindelse med markedsførring.

Aflysning

 • Afbestilling kan ikke finde sted, denne betingelse er gældende for begge parter.
 • Frem til 45 dage før aftalt arrangement: Halv Honorar medmindre erstatningsjob aftales eller andet arrangement indgås med en anden kunde.
 • Mindre end 45 dage før aftalt arrangement: Fuld honorar med mindre der kommer andet arrangement, eller kunden bestiller samme job på ny dato inden for nærmeste fremtid.
 • Dog tages der forbehold for uforudsete hændelser (sygdom m.v.) og force majeure (jordskælv /naturkatastrofer / samfundskritisk sygedom el. lign.) i sådanne tilfælde kan ingen af parterne drages til økonomisk ansvar. Dog forpligtiger begge parter sig til at gøre alt for at arrangementet kan gennemføres. Der kan kræves dokumentation for disse forhold. Hvis Arrangøren for godtgjort erstatning ved force majeure, på råber XLENT sig ligeledes erstatning iht. til denne kontrakt.

Generelle betingelser.

 • Med XLENT forstås kunstner samt crew
 • Det afholdes lydprøve mellem get-in og dørene åbnes, der må påregnes højt lyd niveau.
 • Der skal være niveaufri adgang, samt kørefast underlag til 18t lastbil på 10 meters længde.
 • Der skal være mulighed for parkering af 10 meter lang 18t lastbil, samt 1 varebil ved backstage område på kørefast underlag. Området skal være tilgænglig på den måde at lastbil kan navigere og bakke til.
 • Der skal forefindes opholdsmulighed / omklædning med mulighed for, bad M/K, aflåsning. Opholdsrum skal have borde & stole.
 • XLENT har fri forplejning i form af mad samt, øl og vand.
 • Der andvendes røgmaskine af typen hazer, i nogle lokaler reagere brandvarslings systemer på dette. Det er arrangørens ansvar, at det er mulig at anvende røg.
 • Der anvendes ophejst lys og lydudstyr på stativer, med punkt belastning på gulv.
 • Der anvendes laserlys
 • Der anvendes Co2 effekter
 • Der anvendes scenefyrværkeri og konfetti.
 • Der anvendes ophængt storskærm på scenen.

XLENT Solist, Duo, Trio

 • XLENT skal have adgang til lokaler hvor arrangementet skal afholdes min. 3 timer inden dørene åbnes for publikum.
 • Scene, skal af arbejdstilsynet, være godkendt til scene optræden.
  • Scenestørrelse (D x B)
  • 2 x 2 meter ved Solist
  • 3 x 5 meter ved Duo
  • 3 x 6 meter ved Trio
 • Højde på scene skal være min. 0,4 meter
 • Det kan aftales at XLENT står på gulv eller andre former for scener.
 • Der skal være min. 1 meter friplads på hver side af scenen ved solo
 • Der skal være min. 2 meter friplads på hver side af scenen ved duo og trio
 • Der skal min. være 0,5 meter friplads bag scenen
 • Der skal være min. 3 meter frihøjde.
 • Der skal forefindes min. 3 x 16 ampere ubelastet strøm ved scenen.
 • Der er 1 crewmedlem + solist, Duo eller Trio.

Partyband:

 • Get-in: Min. 5 timer inden dørene åbnes for publikum.
 • Get-out: 3 timer efter gæsterne har forladt lokalet.
 • Scene (D x B) 5 x 8 meter, min. 80 cm høj. Scene skal af arbejdstilsynet være godkendt til scene optræden. Scene skal være opstillet ved get -in.
 • Frihøjde fra gulv til loft skal være min. 6 meter ved scene bagkant
 • Der skal min. være 1,5 meter friplads bag scenen.
 • Fri plads på side af scene er hhv. 2 og 4 meter.
 • Der skal forefindes min. 1 stk 3×32 amp. ubelastet strøm ved scenen.
 • Forplejning til 7 personer
  • Get-in til Get-out: Sandwich, smørrebrød eller anden “kold” anretninger. skal være tilrådighed i hele tidsrummet.
  • Varmt hovedmåltid spises backstage.
  • Vi sætter pris på frugt og sødt backstage.
  • Drikkevarer i form af flaskevand, sodavand, øl samt kaffe & Te.

Partyband Nonstop:

 • Get-in: Min. 5 timer inden dørene åbnes for publikum.
 • Get-out: 3 timer efter gæsterne har forladt lokalet.
 • Scene (D x B) 5 x 8 meter, min. 80 cm høj. Scene skal af arbejdstilsynet være godkendt til scene optræden. Scene skal være opstillet ved get -in.
 • Frihøjde fra gulv til loft skal være min. 6 meter ved scene bagkant
 • Der skal min. være 1,5 meter friplads bag scenen.
 • Fri plads på side af scene er hhv. 2 og 4 meter.
 • Der skal forefindes min. 1 stk 3×32 amp. ubelastet strøm ved scenen.
 • Forplejning til 11 personer
  • Get-in til Get-out: Sandwich, smørrebrød eller anden “kold” anretninger. skal være tilrådighed i hele tidsrummet.
  • Varmt hovedmåltid spises backstage.
  • Vi sætter pris på frugt og sødt backstage.
  • Drikkevarer i form af flaskevand, sodavand, øl samt kaffe & Te.
 • Der skal være mulighed for parkering af 2 stk 10 meter lange 18t lastbiler samt 1 varebil på kørefast underlag , ved backstage område.

Arrangøren tilkendegiver ved sin underskrift, at have gennemlæst og være indforstået med denne kontrakts indhold.

Revideret d. 18/12/2021

Kontakt

XLENT

Rugmarken 3, Holbøl

DK 6340 Krusaa

XLENT@rugmarken3.dk

Mobil: 29608142

CVR: 38204696